Spausdinti šį puslapį

Paslaugos

  • Trečiadienis, 04 birželio 2014 22:40

Pagrindinė Turizmo informacijos centro veikla:

  • renka, kaupia, parengia ir nemokamai teikia informaciją apie turizmo paslaugas ir kitus turizmo išteklius;
  • rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius;
  • kaupia atstovaujamos vietovės turizmo išteklių ir turizmo paslaugų duomenis ir teikia šią informaciją Departamentui;
  • vykdo kitą su turizmo informacijos paslaugų teikimu susijusią veiklą, numatytą įstatuose;
  • kaupia statistinę informaciją apie Turizmo informacijos centro lankytojus ir kiekvieną mėnesį pateikia nustatytos formos suvestines Departamentui;
  • teikia pasiūlymus savivaldybėms, apskritims ir Departamentui dėl turizmo plėtojimo.
Read 8533 times Atnaujinta Antradienis, 20 rugsėjo 2016 16:06