Ketvirtadienis 25 vasario 2021
A++
Prisijungti

Prisijungti

Vartotojo vardas
Slaptažodis *
prisiminti mane

Kretingos rajono turizmo informacijos centras

logo naujas
 
Vilniaus g. 2B, Kretinga
Tel. +370 445 73 102
tic@kretingosturizmas.info
Darbo laikas:
I-V 8.00-17.00
V 8.00-15.45
(Pietų pertrauka 12.00-12.45)
VI 10.00-14.00
KRETINGA su sukiu 3

Religinis maršrutas

  • Antradienis, 10 spalio 2017 10:32
  • Written by 

Kretingos rajone yra daug religinio paveldo objektų: bažnyčių, koplyčių bei vienuolynų.

Maršrutą išskyrėme į dvi dalis: miesto ir rajono.

KRETINGOS MIESTAS

Kretingos mieste yra daug įvairių religinės paskirties pastatų, nuo vienuolynų iki koplytėlių.

Keliauti pradėkime nuo Rotušės aikštės ir joje esančios evangelikų liuteronų bažnyčios (Rotušės a. 8, Kretinga). Neogotikinė bažnyčia pastatyta 1896–1899 m. Pokario metais tapo Žemaitijos evangelikų liuteronų centru. Evangelikų liuteronų bažnyčia yra savarankiška, santykiai su Ženevoje įsikūrusia Liuteronų sąjunga yra konfederaciniai.

Parapija vienija 400 tikinčiųjų. Čia veikia labdaros organizacija „Sandora“, kuri vykdo įvairius socialinius projektus ir puoselėja evangelišką liuteronišką kultūrą.

Taip pat parapija palaiko glaudžius ryšius su viena Danijos, trimis Vokietijos ir keliomis Amerikos, Švedijos bei Latvijos Dobelės evangelikų liuteronų parapijomis.

Bažnyčia turi barokinius vargonus, kuriuos 1785 m. pagamino Karaliaučiaus meistras Johanas Proisas, Kretingoje jie yra nuo 1899 m. Šiuos vargonus naudoja koncertuojantys įvairių šalių chorai, tačiau jų būklė reikalauja restauravimo. Bažnyčioje vyksta įvairūs koncertai: vargonų muzikos, chorų, kamerinių ansamblių.

Pasukę į Mėguvos gatvę pasieksime Šv. Klaros vienuolyną (Mėguvos g. 34, Kretinga). Tai pirmasis ir vienintelis II Šv. Pranciškaus ordino vienuolynas ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Šv. Klaros seserims būdingas kontempliatyvus gyvenimo būdas ir gilus pamaldumas: jų kasdienybė nuo ankstyvo ryto iki vėlumos persmelkta maldos. Klarisės gyvena iš savo darbo ir Dievo malonės, kuri gražiai pasireiškia per geradarius. Su žmonėmis jos bendrauja malda, giesme. Tik dėl būtiniausių reikmių jos gali palikti vienuolyno sienas: kai reikia sumokėti mokesčius, nuvykti pas gydytoją ir panašiai. Prisilaikydamos klauzūros reikalavimų seserys net su atvykusiais aplankyti artimaisiais bendrauja specialioje patalpoje – priimamajame.

Netoliese yra Motinos Teresės seserų vienuolynas (Laisvės g. 30, Kretinga), kurio seserys globoja ir padeda visiems, kurie prarado fizinę ir dvasinę sveikatą. Pagrindinis tikslas - padėti išganyti ir vesti į šventumą neturtingiausius iš neturtingųjų ne tik lindynėse, bet ir visame pasaulyje, juose atpažįstant Dievo paveikslą.

Kiek tolėliau nuo miesto centro, Kretingos stačiatikių kapinėse stovi Šv. Eleuterijaus koplyčia (Dupulčių skg. 5, Kretinga), kuri buvo pastatyta apie 1905 metus. Statybomis rūpinosi Kretingos stačiatikių dvasininkas Nikolajus Vedenskis, kuris vėliau buvo palaidotas šios koplyčios rūsyje.

XX a. pab. keletą dešimtmečių tiek kapinėse, tiek koplyčioje buvo pilamos šiukšlės, girtuokliaujama, deginami laužai. Koplyčia išgrobstyta, išneštos ikonos, žvakidės. Laidojimo rūsys užpiltas statybų atliekomis ir šiukšlėmis.

2003 m. liepos mėn. koplyčia buvo restauruota, o po mėnesio pašventinta.

Grįžkime į Kretingos centrą. Jame yra įsikūrę keli vienuolynai. Vienas jų - Švenčiausiosios širdies pranciškonių misionierių kongregacija (Vilniaus g. 3, Kretinga), kurios seserys mokykloje dėsto tikybą, turinčios medicininį išsilavinimą lanko senelius, sergančiuosius neturtingose šeimose. Pagrindinis seserų tikslas – melstis už Gerosios Naujienos pasklidimą po visą pasaulį ir tiesiogiai dalyvauti evangelizacijos veikloje, aktyviai bendradarbiaujant parapijos pastoracijoje, auklėjimo misijoje, globojant apleistus vaikus ir senelius. Ši kongregacija yra daugiatautė.

Kitoje gatvės pusėje yra įsikūręs Mažesniųjų brolių ordino Viešpaties Apreiškimo vienuolyno ir Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios ansamblis (Vilniaus g. 2, Kretinga), su kurio įkūrimu neatsiejamai susijęs ir Kretingos miesto atsiradimas.

Žymus Lietuvos karvedys ir Kretingos dvaro savininkas Jonas Karolis Chodkevičius 1602 metais įkūrė Kretingoje bernardinų (pranciškonų observantų) vienuoliją, kuriai patikėjo rūpintis pirmąja Kretingos bažnyčia ir valsčiaus gyventojų sielovada. 1605-1617 m. jiems pastatė Viešpaties apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios ir vienuolyno statinių ansamblį.

Bažnyčioje yra septyni altoriai, sukurti XVII amžiuje, bei drožinėtomis skulptūromis puošta sakykla. Po centriniu altoriumi palaidoti fundatorių Chodkevičių šeimos nariai. Visi sarkofagai – unikalūs kultūros paminklai. Reikšminga sakralinė vertybė – XVII a. Šv. Antano altorius ir paveikslas.

Už bažnyčios perėję į kitą J. Pabrėžos gatvės pusę slėnyje prie Dupulčio upelio išvysime Lurdo grotą (Vilniaus g. 6, Kretinga), kuri Kretingoje buvo įrengta paminėti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Lurde 75 metų jubiliejų.

Netoliese esančių senųjų miesto kapinių yra dar vienas Kretingos vienuolynas - Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus seserų kongregacija (Pušyno g. 2, Kretinga). Seserys dalyvauja parapijos veikloje, moko vaikus tikybos bendrojo lavinimo mokyklose. Pagrindinis tikslas - Dievo garbė ir artimo meilės sielos ir kūno gailestingieji darbai, apaštalavimas tarp jaunimo ir suaugusiųjų, katekizacija.

Kretingos parapijos naujosiose (II senosiose) kapinėse stovinti neogotikinė Kretingos Grafų Tiškevičių koplyčia (Vilniaus g. 8A, Kretinga) – vienas įdomiausių miesto objektų. Ją 1893 metais pastatė paskutinis Kretingos grafas Aleksandras Tiškevičius (1864–1945). Raudonų plytų statinį projektavo švedų kilmės architektas Karlas Eduardas Strandmanas.

Praeivių žvilgsnius traukianti koplyčia didžiausio visuomenės susidomėjimo sulaukė 2014-ųjų spalį, kai archeologai pastato rūsyje aptiko paslėptus didikų palaikus. Šiuo metu koplyčia restauruojama ir duris turėtų atverti 2018 metų pavasarį-vasarą.

Kitoje gatvės pusėje esančių Kretingos parapijos senųjų kapinių pietinėje dalyje apie 1831–1839 m. parapijiečių lėšomis pastatyta akmenų mūro Šv. Jurgio koplyčia (Vilniaus g. 19A, Kretinga).

Šioje koplyčioje buvo balzamuoti 1891 m. mirusio Kretingos grafo Juozapo Tiškevičiaus palaikai, 1893 m. perkelti į naujai pastatytos Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus rūsį Kretingos parapijos naujosiose kapinėse.

KRETINGOS RAJONAS

Keliaukime į Kretingos rajoną. Važiuodami Darbėnų kryptimi pasukime į Tūbausių kaimą. Dar neprivažiavę gyvenvietės dešinėje kelio pusėje išvysime vienabokštę mūrinę Tūbausių Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčią (Bažnyčios g. 11, Tūbausiai), kuri buvo pastatyta 1941–1942 metais kunigo Henriko Cirtauto pastangomis pagal inžinieriaus J. Zubkaus projektą.

Šventoriuje stovi koplytėlė ir pora monumentalių kryžių, vienas iš jų skirtas 1948 m. kaime žuvusiems 4 „Kardo“ rinktinės Širvydo kuopos partizanams ir jų ryšininkui atminti.

Apsisukę važiuokime link Dimitravo kaimo. Pravažiavę gyvenvietę ir Tenžės upelį, pasukime miško keliuku į dešinę ir važiuokime laikydamiesi dešinės pusės, taip pasieksime Erškėtyno šaltinio koplyčią (Kadagynų miškas). Šios unikalios sakralinės vietos istorija prasidėjo, kai 1926 m. ant akmens, prie kurio išteka gydomąja galia garsėjantis šaltinis, vienai Lazdininkų kaimo gyventojai apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Tais pačiais metais buvo pastatyta medinė koplytėlė, o 1930 m. – daug didesnė mūrinė koplyčia. Vyresniosios kartos žmonės Erškėtyno vietovę laiko šventa.

Toliau važiuodami miško keliuku privažiavę sankryžą pasukime į kairę pusę, pasieksime Lazdininkų kaimą, kuriame yra Viešpaties Prisikėlimo koplyčia (Joskaudų g. 13, Lazdininkai) pastatyta 1989–2010 m. Lazdininkų bendruomenės lėšomis.

Važiuokime link Darbėnų.

Miestelio pradžioje įrengtose kapinėje stovi medinė Žemaičių kraštui būdingos sakralinės architektūros varpinė, o centrinėje Darbėnų dalyje stovi Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia (Turgaus g. 3, Darbėnai). 1782 m. prie turgavietės iškilo medinė bažnyčia, kuri sudegė per 1831 m. sukilimą. Jos vietoje grafo Juozapo Mykolo Tiškevičiaus lėšomis 1838–1842 m. buvo pastatyta romantizmo laikotarpio architektūros formų akmenų ir tinkuoto mūro bažnyčia, kuriai 1886 m. pristatytas medinis, o 1911 m. – mūrinis bokštas.

Pasukime link Laukžemės, kur apie 1850 m. kunigo Srėbalavičiaus pastangomis buvo pastatyta Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčia (Ilgoji g. 12, Laukžemė). Joje yra viena seniausių Lietuvoje medinė skulptūra – Laukžemės Madona, o vieną altorių puošia 1729 m. tapytas Marijos Škaplierinės paveikslas.

Toliau važiuokime link Naujosios Įpilties. Greta Skuodo kelio stūkso Naujosios Įpilties alkakalnis, vadinamas Alkos kalnu. Jo viršūnėje stovi medinė Naujosios Įpilties koplyčia, keletas koplytėlių ir kryžių. Pasakojama, kad ant Alkos kalno senovėje veikė pagonių šventykla, o šalia plytėjo šventasis miestas. Vėliau šventykla prasmegusi skradžiai žemę, o miestas sunykęs. Nuo seno ant alkakalnio gyventojai renkasi gegužinių pamaldų, stato jame koplytėles ir kryžius, o 1924 m. pastatė koplyčią.

Pasukime į Salantų pusę. Pakeliui sustokime prie Grūšlaukės kapinių, kuriose stovi Grūšlaukės kapinių koplyčia (Peldžių g. 7, Grūšlaukė) su 1749 metų sienine tapyba.

Netoliese stovi ir 2000 metais pastatyta Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia (Darbėnų g. 29, Grūšlaukė).

Atvykę į Salantus būtinai aplankykime Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią (Dariaus ir Girėno g. 10, Salantai). Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta 1630 m., antroji – 1724 m.

Jos vietoje 1906–1911 m. parapijiečių ir klebono P. Urbanavičiaus iniciatyva iškilo dabartinė neogotikinė, dvibokštė, raudonų plytų mūro bažnyčia, kurią projektavo architektas K. E. Strandmanas.

Bažnyčios kairiosios navos altoriuje kabo XVII a. I pusėje tapytas ir stebuklinga galia garsėjantis Švč. Dievo Motinos paveikslas, kurį tikintieji papuošė ornamentuotu tauriųjų metalų aptaisu.

Netoliese Salantų esančiame Žvainių kaime ant kalvos stovi 1911 metais statyta Gaidžio koplyčia (Žvainiai). Toje vietoje, pasak legendų ir padavimų, stovėjusi senoji Skilandžių (Salantų) bažnyčia, kurią sudeginę kryžiuočiai. Ši kalva tokį vardą gavusi, esą, todėl, kad seniau praeivius vakarais baidydavęs iš jos sklindantis šaižus gaidžio giedojimas. Jis nurimęs tik pastačius ant kalvos koplyčią.

Važiuokime link Kartenos ir būtinai aplankykime Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčią (M. Valančiaus g. 12, Kalnalis), kurioje 1801 m. buvo pakrikštytas vyskupas Motiejus Kazimieras Valančius (1801–1875).

1883 m. bažnytėlei sudegus, 1884 m. pastatyta dabartinė bažnyčia. Virš bažnyčios ir varpinės kyla ornamentuoti, ažūriniai kryžiai – XIX a. kryždirbystės paminklas.

Kūlupėnuose, vaikų darželio patalpose, 1993 metais buvo įrengta ir konsekruota koplyčia. 2003 m. architektas Leonas Laimutis Mardosas parengė Kūlupėnų Šv. Motiejaus bažnyčios (Mokyklos g. 2A, Kūlupėnai) projektą, kurį bendruomenė įgyvendino 2006–2014 m.

Kartenos miestelyje pirmoji bažnyčią buvo pastatyta 1634 metais. 1764 m. pastatyta nauja bažnyčia, kuri 1873 m. sudegė. Jos vietoje apie 1875 m. iškilo dabartinė Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (Plungės g. 4A, Kartena) – vienintelis rajone medinis neobarokinis sakralinis pastatas. Bažnyčią puošia meniška sakykla su evangelistų skulptūromis, o choro balkone stovi 1774 m. pastatyti vėlyvojo baroko – klasicizmo stiliaus vargonai.

Kartenos kapinėse (Kretingos g., Kartena) yra išlikusi koplyčia ir pora koplytėlių.

Toliau važiuokime Šiaulių kryptimi ir pervažiavę Minijos upę pasukime keliuku į dešinę, privažiavę kelio galą vėl pasukime į dešinę, pravažiavę siaurą medžių juosta siauru keliuku pasukę dar kartą į dešinę pusę nuvingiuosime iki Abakų Lurdo grotos (Abakai 2). Šią grotą 1921 m. įrengė kaimo vienišius Kazimieras Navirauskas, atsidėkodamas už tai, kad gyvas ir sveikas grįžo iš Pirmojo pasaulinio karo fronto.

Šalia nuo seno stebuklinga gydomąja galia garsėjančio šaltinio jis išmūrijo akmeninę grotą ir pastatė medinę koplyčią. Jam talkinęs Kartenos klebonas iš Prancūzijos Lurdo parvežė Švč. Lurdo Marijos, o iš Švėkšnos bažnyčios šventoriaus – Kristaus su kryžiumi skulptūrą.

Apsisukę ir žvyrkelyje pasukę į dešinę, pasieksime Budrių kaimą, kuriam stovi 1903 metais pastatyta Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia (Bažnyčios g. 5, Budriai). Bažnyčia medinė, istorizmo laikotarpio stiliaus, neogotikos ir pasaulietinės kurortų architektūros, su atviru bokšteliu ir apside.

Toliau važiuodami tuo pačiu keliuku pasieksime Mikoliškių kaimą su Šv. Juozapo bažnyčia (L. Bronišo g. 1, Mikoliškiai). Ši medinė, stačiakampio plano, vienbokštė bažnyčia pastatyta 1910–1911 m.

Šiek tiek grįžę atgal prieš Žutautų kaimą pasukime į kairę pusę link Baublių, važiuokime link Raguviškių, o ten pasukime į kairę Jokūbavo kaimo link.

Jokūbave stovi 1991–1996 metais statyta tinkuoto mūro, vienabokštė, stačiakampio plano, vienanavė Šv. Mergelės Marijos bažnyčia (Raguvškių g. 8, Jokūbavas). Jos šventoriuje 2004 m. pastatytas kryžius 1948 m. Jokūbave žuvusiems „Kardo“ rinktinės štabo inspektoriui Petrui Benečiui ir dviem Vigimanto (Gargždų) kuopos partizanams atminti.

MARŠRUTO ILGIS MIESTE – 8 KM

MARŠRUTO ILGIS RAJONE – 120 KM

Maršrutas skirtas keliauti automobiliu, pėsčiomis ir dviračiais.

Kelio danga įvairi: asfaltas, žvyrkelis, miško takai.

 

Read 1126 times Atnaujinta Antradienis, 10 spalio 2017 10:35